Spoločenská zodpovednosť

Rovnako ako ostatné spoločnosti, ktoré sa riadia etickými zásadami skupiny Takeda, i spoločnosť Takeda na Slovensku berie svoju zodpovednosť voči ľuďom veľmi vážne. Tento záväzok zahŕňa predovšetkým upevňovanie otvorených a produktívnych vzťahov s primárnymi i sekundárnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, iniciatívami pacientov, regulačnými a vládnymi organizáciami, občianskymi iniciatívami a orgánmi farmaceutického priemyslu.

Spoločnosť Takeda, člen Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), participuje v rámci Slovenska na celoeurópskej iniciatíve „Transparentná spolupráca“.

Účelom zverejnenia prevodov hodnôt ich príjemcom je oznámenie o hodnotách (peňažných alebo nepeňažných) poskytnutých zdravotníckym pracovníkom / zdravotníckym organizáciám, s ktorými má naša spoločnosť vzťah alebo s nimi spolupracuje, a to s ohľadom na naplnenie cieľov a ustanovení obsiahnutých v Etickom kódexe AIFP. Zverejnenia na individuálnej báze sú realizované na základe súhlasu príjemcov hodnôt s takýmto zverejnením. Pre správne porozumenie obsahu údajov zverejnených na tejto webovej stránke odkazujeme na metodickú príručku, ktorá vysvetľuje význam a obsah zverejňovaných prevodov hodnôt.
 
Bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany spoločnosti TAKEDA je zakázané akékoľvek nakladanie s akýmikoľvek zverejnenými údajmi alebo ich časťou. Obsah stránky ako aj jednotlivé zverejnené údaje sú chránené v zmysle príslušných národných a medzinárodných právnych predpisov a neoprávnené nakladanie s údajmi alebo stránkou či jej časťou môže mať za následok príslušné sankcie.

Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2015 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o tu
Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. pre zverejňovanie prevodov hodnôt tu

Zverejnenie prevodu hodnôt za rok 2016 Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o tu
Metodika spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. pre zverejňovanie prevodov hodnôt tu

Takeda v roku 2016 podporila nasledovné pacientske organizácie:

Za Zdravé Zdravotnictvo – 5.000 EUR
Slovak Crohn Club – 3.000 EUR
Lymphoma Slovensko občianske združenie – 4.940 EUR

 

História spoločnosti Takeda

História spoločnosti Takeda Global

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.

Takeda Pharma