Hlásenie neželaných vedľajších účinkov liekov

Ak si myslíte, že liek spôsobil vedľajší účinok, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa priloženú k lieku (súhrn charakteristických vlastností lieku, ak ste zdravotnícky pracovník), kde sú uvedené informácie o tom, ako hlásiť neželaný vedľajší účinok.

Nahláste, prosím, nežiaduci vedľajší účinok spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., prostredníctvom e-mailu: drugsafety-sk@takeda.com, alebo volajte na telefónne číslo +421 905 855 799. Toto telefónne číslo, prosím, používajte len na uvedený účel.

Vedľajší účinok môžete hlásiť aj tak, že vyplníte tlačivo online alebo vyplníte tlačivo, ktoré  dostanete od svojho lekára alebo v miestnej lekárni.

Ďalšie informácie a online formulár pre nahlásenie vedľajších účinkov nájdete na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk tu. Tu môžu nahlasovať vedľajšie účinky zdravotnícki pracovníci aj spotrebitelia (pacienti a ich príbuzní, právnici  - právni zástupcovia).

Ak máte akékoľvek obavy v súvislosti s podozrením na vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Mali by ste ich kontaktovať hneď, ako sa u vás vyskytne vedľajší účinok, o ktorom si myslíte, že je závažný alebo ak je tento účinok označený v písomnej informácii pre používateľa priloženej k vášmu lieku ako závažný. Váš lekár alebo lekárnik Vám môže pomôcť pri vyplnení hlásenia a rovnako ho môžete požiadať, aby hlásenie poslal vo Vašom mene.

 

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.

Takeda Pharma